Fauna sisara na Carskoj bari

FAUNA SISARA

postavite kursor na sliku za opis i uvećanje fotografije, naslovi obeleženi ZELENO takođe sadrže dodatno objašnjenje.  

                                                                                                                         

    

 

Takođe, izuzetno značajnu retkost predstavlja TEKUNICA (Citellus citellus), sreće se na ostacima stepe u Botoškom ritu i beloblatskim utrinama. S obzirom na postojeće uslove, ovaj sisar nema mnogo izgleda za opstanak na ovom prostoru, jer polako nestaje usled zamene autohtone stepe agrobiocenozama i povlačenjem ovčarstva sa preostalih pašnjaka.

 

U šumama uz Begej i Tisu javljaju se mnogi LJILJAK  – Chiroptera, dok je opstanak šumske ili riđe voluharice na ovim prostorima indikator ekzistiranja prostranih ritskih hrastovih šuma u nekadašnjem plovnom području Tise.

 

    

 

 Od glodara najznačajniji je nalaz šumske ili riđe voluharice (Clethrionomys glareous), koja potvrduje nekadašnje prisustvo prostrane ritske hrastove šume. Inače, najtipičniji predsavnici glodara su BIZAMSKI PACOV i barske voluharice u barskom močvarnom biotopu, poljski i prugasti miš u tršćacima.

 

Od sisara mogu se još spomenuti oni širokog rasprostranjenja kao što su: jež, krtica, rovčica, lasica, tvor i dr.