Fauna Carske bare

 

FAUNA NA CARSKOJ BARI

 

Područje SRP “Carska bara” predstavlja jedno od retko očuvanih delova prirode u Vojvodini u kojima se mogu prepoznati nekadašnje prirodne vrednosti iskonskih vlažnih staništa, odnosno močvarne panonske ravnice pre regulacije tokova velikih reka. Prostori poput SRP “Carska bara” čuvaju u sebi čitav niz retkih i ugroženih predstavnika flore i faune.

 

Faunu Carske bare smo podelili na 5 podgrupa i možete im pristupiti i ovde preko naslova :

 

a. FAUNA INSEKATA

b. FAUNA PTICA

c. FAUNA RIBA

d. FAUNA SISARA

e. FAUNA VODOZEMACA I GMIZAVACA

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh